Impresum

Naziv medije: Átlátszó Vajdaság

Izdavač: Udruženje Progressive
Registarski broj: IN001232

Glavna i odgovorna urednica: Virág Gyurkovics
E-mail adresa: [email protected]
Poštanska adresa: Boris Krajger u. 18., 24000 Subotica, Srbija

Partnerske organizacije: 

Átlátszó
Átlátszó Erdély

Članci se mogu preuzeti sa sledećim uslovima:

Naši radovi (članci, fotografije, ilustracije, infografike itd.) se mogu besplatno koristiti sa naznakom izvora i linkom do našeg sajta, sve dok ih treća strana ne stavlja u promet.
Opširnije: Creative Commons BY-NC-SA 4.0