Uređivačke smernice

Istraživački novinarski portal „Átlátszó Vajdaság“ pokrenut je za transparentnost mađarskog javnog života i za sprovođenje javnog interesa u Vojvodini. Uredništvo ima odgovornost prvenstveno prema javnosti, shodno tome, njihovi novinari nastoje da daju tačne, poštene i realne informacije prema svojim najboljim profesionalnim ubeđenjima u duhu slobode misli i govora, slobodnog izražavanja mišljenja i nezavisnosti medija.

Pre svega se bavimo temama koje direktno ili indirektno utiču na javni život, kvalitet života i opšte blagostanje Mađara u Vojvodini. U širem kontekstu razmatramo i pitanja koja se tiču ​​Srbije i Mađarske i Zapadnog Balkana. Pokušavamo da rasvetlimo informacije i veze o kojima većina mađarskih medija u Vojvodini ne daje informacije, ali koje mogu biti važne za razvoj odgovarajućeg društvenog diskursa.

Pre objavljivanja naših članaka, proveravamo sve podatke, za šta prvenstveno koristimo informacije dostupne preko javnih baza podataka i zahteva za podacima od javnog interesa. Ove podatke dopunjujemo intervjuima, izjavama i iskustvima sa terenskog rada.

Pre publikacije učinićemo sve što je u našoj moći da osiguramo da oni kojih se ova istraživanja tiču imaju pravo i priliku da izraze svoje stavove i mišljenje.

Sagovornici mogu da traže mogućnost autorizacije, kako bi proverili da li smo ih ispravno citirali. Sagovornici ne mogu da prepišu intervju, promene njegov kontekst ili da povuku ono što su ranije izjavili. Potrebno je da svaki tekst dostavljen na odobrenje ili autorizaciju bude vraćen na adresu urednika ako je moguće još istog dana.

Zaštita izvora informacija je od istaknutog značaja u našem radu, što pod svim uslovima obezbeđujemo našim izvorima. Primljene informacije i dokumente objavljujemo isključivo nakon temeljne provere njihovog kredibiliteta i činjenica navedenih u istima.

„Átlátszó Vajdaság“ je nezavisan i nestranački medij koji svojim radom ne služi nijednoj interesnoj grupi. Funkcionisanje sajta se obezbeđuje s jedne strane konkursima, a sa druge strane donacija čitalaca. Činjenica podrške ne daje pravo na uređivanje. Temu može predložiti svako, ali uredništvo zadržava pravo da proverava verodostojnost informacija i princip sprovođenja javnog interesa i da na osnovu svog najboljeg stručnog mišljenja odluči da li će obraditi ​​predloženu temu.

Navedeno ne pokriva sve detalje vezane za uređivanje, tako da ćemo u toku našeg rada povremeno revidirati naše uređivačke smernice i pokušaćemo ih dopuniti detaljima koja su relevantna za naše čitaoce i simpatizere. Smatramo svojom obavezom da informisanje javnosti bude u skladu sa Kodeksom novinara Srbije i samoregulatornim etičkim smernicama Mađarskog foruma glavnih urednika.