Elindult az Átlátszó Vajdaság!

Kedves Olvasó,

hosszú hónapok lázas készülődése után büszkén mutatom be a nyilvánosság számára az első vajdasági magyar tényfeltáró portált: az Átlátszó Vajdaságot! 

Hónapokig tartott az előkészítés és a megvalósítás, de valójában évek munkájának az eredménye, hogy ez a portál mára létrejöhetett. Talán nem túlzás azt állítani, hogy évtizedes lemaradást igyekszem pótolni, amikor a vajdasági magyar közösségnek és sajtószakmának egy olyan újságírói műfajt szeretnék (vissza)adni, amelyre napjainkban feltétlenül szüksége van. 

Nem tévedés: vissza-adni. Mert – mi tagadás – magam sem voltam meggyőződve arról, hogy a mai vajdasági magyar sajtószakma irányába megfogalmazott kritikám – mely szerint a rangidős kollégák nem biztosították azt az igényes olvasói és szakmai utánpótlást, amellyel a sajtó közvéleményformáló hatása érvényesülhet – teljességgel helytálló. És minthogy a hipotézisek bizonyításának – avagy megcáfolásának – legjobb módja, ha vizsgálat alá vetjük őket, mesteri tanulmányaim lezárásaként az oknyomozó újságírás hagyományait kutattam a vajdasági magyar sajtóban. Ennek tanulságaként immár állíthatom, hogy a tényfeltáró újságírásnak voltak előfutárai ebben a kis szakmai közösségben is – legalábbis rendelkeztek a műveléséhez szükséges attitűddel –, és – a lehetőségeikhez mérten – igyekeztek alaposan utánajárni a kínos, vagy akár veszélyes közérdekű témáknak is. 

Ugyanakkor, mivel a sajtó nem csak tájékoztat a közéleti eseményekről, hanem maga is elszenvedőjévé válik, ez a kutatás abban is belátásra bírt, hogy megértsem: kisebbségi létben, előbb a jugoszláv egypártrendszerben, majd a délszláv háború éveiben, és később az elhúzódó konszolidáció alatt – amely során ismételten és fokozottan visszaköszönt a kisebbségi létből adódó kiszolgáltatottság – lehetetlen lett volna eleget tenni ezeknek az elvárásoknak. Mindazonáltal a korábbi feltevésemnek az új szempontból való megvilágítása csak még inkább megerősített abban, hogy végső ideje pótolni ezt a mulasztást. 

Fotó: Szerda Zsófia

Jómagam 2009 óta foglalkozom újságírással. Egyetemi éveim alatt, a Vajdaság Ma hírportál szabadkai tudósítójaként indultam el a pályán. 2012-től a Hét Nap hetilap hivatásos újságírója, 2014-től a művelődési rovat szerkesztője lettem, és megkaptam a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület pályakezdő újságíró díját. Egy év elteltével, a kiégés határán, mégis úgy éreztem, már nem teljesít ki a hagyományos újságírás. Az okokat keresve be kellett látnom, hogy – a gimnazista koromban érzett, fennkölt igazságkeresés idealizmusától fűtve – nem azért vágtam bele a szakmába, hogy újabb krónikása legyek a közéletünknek. Ekkor kezdtem komolyabb szakmai kihívások után érdeklődni. Az oknyomozó újságírás autodidakta elsajátításáról kerestem ismeretanyagot, amikor rátaláltam a budapesti Független Médiaközpont akkor induló képzéssorozatára, amely meghatározó volt a további szakmai előmenetelemre, és közben több oknyomozó újságírói mentorprogramban is részt vettem.

A tényfeltáró újságírás számomra az a műfaj, amely nem csak a pillanatnyi állapotokról számol be, hanem az oda vezető folyamaton is végigvezet – rámutatva az okokra és a felelősökre –, feltárja a rejtett összefüggéseket, és vázolja a jelenség következményeit. Teszi mindezt úgy, hogy közben kizárólag a száraz tényekre hagyatkozik, személyeskedésektől mentesen, ám a politikai szemfényvesztésen túl.

Meggyőződésem, hogy az egészséges, demokratikus társadalom záloga az átlátható közélet,

amelyben a választópolgárok minden – a döntéseikhez szükséges – információval rendelkezhetnek, a környezetük valós állapotának ismeretétől kezdődően, a befizetett adójuk indokolatlan elköltésének számonkérhetőségén át, a választott képviselőik döntéshozói mechanizmusainak megértéséig. 

A korábbi szakmai kereteim kitágítása és a vajdasági magyar politikában, illetve – ennek következményeként – a Hét Nap szerkesztéspolitkájában bekövetkező változások miatt nem volt maradásom a hetilapnál, ezért 2017-ben felmondtam – azzal az elképzeléssel, hogy létrehozom az Átlátszó Vajdaságot. Az ötlet az egyik mentoromtól, egy kiváló újságírótól és az Átlátszó korábbi munkatársától, Becker Andrástól származott, aki azonban hamarosan elhagyta a pályát, én pedig, tapasztalatlanul, mentor és csapattársak hiányában, lemondtam a tervemről. 

A következő években kisebb-nagyobb szünetekkel közreműködtem különböző tényfeltáró projektekben, az Átlátszó Erdéllyel, a belgrádi KRIK és CINS szerkesztőségével együttműködve. Szereztem pályázatírói és -lebonyolítói tapasztalatot, megismertem a tényfeltárás szerbiai sajátosságait. Miután az Átlátszóval és az Átlátszó Erdéllyel való együttműködésben követtük a 2022-es magyarországi választások határon túli eseményeit, ráeszméltem, hogy továbbra is volna létjogosultsága egy elsősorban tényfeltáró újságírással foglalkozó portálnak Vajdaságban, és most már a korábbi gátakat sem láttam leküzdhetetlennek, így hát, öt év után, visszakanyarodtam az Átlátszó Vajdaság megalapításának ötletéhez. 

Az Átlátszó Vajdaság első és legfontosabb feladata, hogy hatalom-ellenőrző funkcióját – a politikai és pénzügyi visszaélések fékeként és ellensúlyaként – ellássa.

Célom, hogy tartalommal töltsem meg a közpénz, közadat és közérdek fogalmát olymódon, hogy a becsületes, törvénytisztelő, adófizető polgárok érezzék annak a súlyát, hogy – a közteherviselés okán – igenis jár nekik a felelős, számonkérhető és elszámoltatható érdekképviselet. Munkámmal szeretnék hozzájárulni a minőségi tájékoztatásba vetett bizalom visszaépítéséhez, valamint – a kritikus olvasás és hírfogyasztás ösztönzésével – a társadalom médiatudatosságának fejlesztéséhez. 

A portálon kezdetben olyan hírháttér-magyarázatokat is publikálok, amelyek segíthetnek megérteni a vajdasági magyarság közéletét befolyásoló tényezőket, és kontextusba helyezni a régióban zajló folyamatokat. Ezekre a tartalmakra a későbbiekben megjelenő cikkekben is hivatkozni fogok, ugyanakkor – reményeim szerint – egy olyan tudásbázist sikerül létrehozni, amit bárki fellapozhat, ha naprakész ismereteket szeretne Vajdaságról. 

Bízom benne, hogy idővel sikerül kiszélesíteni a vajdasági szerkesztőséget, addig azonban főként az általam jegyzett cikkekkel találkozhat az olvasó. A munkám eredményéhez ugyanakkor a magyarországi Átlátszó csapata is hozzájárult. A szerkesztőség szakmai segítsége és támogatása nélkül ez az oldal nem jöhetett volna létre. Ezúton is köszönet a bizalmukért és munkájukért! 

Az Átlátszó Vajdaság tartalmai bárki számára ingyenesen hozzáférhetőek lesznek, azonban elkészítésük pénzbe kerül. A költségek egy részét pályázati forrásokból kívánom fedezni, de az olvasói hozzájárulásokra is számítok. Ezért kérlek, ha fontos számodra a gondolat és az információ szabadsága, ha értékeled a munkámat, és módodban áll, akkor tégy te is a minőségi tájékoztatásért, és támogasd az Átlátszó Vajdaságot. 

Gyurkovics Virág, alapító-főszerkesztő

Gyurkovics Virág
About Gyurkovics Virág 33 Articles
Gyurkovics Virág 1987-ben született Szabadkán. Újságírói pályáját 2009-ben a Vajdaság Ma hírportálnál kezdte. 2012-től a Hét Nap hetilap újságírója, 2014-től a művelődési rovat szerkesztője. 2017-től szabadúszó újságíróként közölte publicisztikáit és tényfeltáró cikkeit a többi között az Átlátszó, az Átlátszó Erdély, a KRIK, a CINS, az Autonómia, a Dunszt és a Napunk online felületein, valamint a Családi Kör hetilap hasábjain. 2023-ban elindította az Átlátszó Vajdaságot. A Vajdasági Független Újságírók Egyesületének (NDNV) a tagja.