Szerkesztőségi irányelvek

Az Átlátszó Vajdaság tényfeltáró portál a vajdasági magyar közélet transzparenciájáért és a közérdek érvényesítéséért száll síkra. A szerkesztőség mindenekelőtt a nyilvánosságnak tartozik felelősséggel, ennek megfelelően újságírói a legjobb szakmai meggyőződésük szerinti pontos, méltányos és valósághű tájékoztatásra törekszenek a gondolat- és szólásszabadság, a szabad véleménynyilvánítás, valamint a média függetlenségének jegyében. 

Elsősorban olyan témákkal foglalkozunk, amelyek közvetve vagy közvetlenül befolyásolják a vajdasági magyarság közéletét, életminőségét és általános közérzetét. Ugyanakkor szélesebb kontextusban is kitekintünk a Szerbiát és Magyarországot, illetve a Nyugat-Balkánt érintő kérdésekre. Olyan információkra és összefüggésekre igyekszünk rávilágítani, amelyekről a legtöbb vajdasági magyar sajtóorgánum nem ad tájékoztatást, ám fontosak lehetnek a megfelelő társadalmi diskurzus kialakításához. 

Cikkeink publikálása előtt minden adatot ellenőrzünk, amihez elsősorban a nyilvános adatbázisok és a közérdekű adatigénylés révén elérhető információkat használjuk. Ezeket az adatokat egészítjük ki interjúkkal, nyilatkozatokkal és a terepmunka tapasztalataival. 

A publikálás előtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy az érintetteket is megszólaltassuk, és lehetőséget biztosítunk az álláspontjuk közlésére. 

Az interjúalanyok élhetnek az autorizáció (engedélyezés) jogával, amivel ellenőrizhetik, hogy megfelelően idéztük-e őket. Az interjúalanyok utólag nem írhatják át, nem változtathatják meg az interjú kontextusát, és nem is vonhatják vissza az elhangzottakat. Minden jóváhagyásra visszakért szöveg esetében arra fogjuk kérni az interjúalanyainkat, hogy az autorizációra küldött és ellenőrzött szöveget lehetőleg még aznap küldjék vissza a szerkesztőség címére. 

Munkánk során kiemelten fontos szempont a forrásvédelem, amit minden körülmények között biztosítunk a forrásainknak. A kiszivárgott információkat és dokumentumokat csakis abban az esetben közöljük, ha ellenőrizni tudjuk azok valóságalapját. 

Az Átlátszó Vajdaság egy kormány- és pártfüggetlen sajtóorgánum, amely munkájával semmilyen érdekcsoportot nem szolgál. Az oldal működését egyrészt pályázatokból, másrészt olvasói felajánlásokból biztosítjuk. Az ezer eurónál magasabb összeget felajánló támogatókat név szerint is feltüntetjük a pénzügyi beszámolónkban, amelyet a honlapunkon is közzé teszünk.

A támogatás ténye nem jogosítja fel a támogatót a szerkesztésre. Témajavaslattal bárki élhet, de a szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenőrizze az információk hitelességét, illetve a közérdek érvényesítésének elvét, és legjobb szakmai megítélése szerint döntsön arról, feldolgozza-e a javasolt témát.  

A fent leírtak nem térnek ki minden, a szerkesztéssel kapcsolatos részletre, ezért a munkánk során időről időre felülvizsgáljuk a szerkesztőségi irányelveinket, és igyekszünk kiegészíteni minden olyan szegmenssel, amelyeknek definiálása az olvasóink és a támogatóink számára lényegesek lehetnek. Szerkesztőségünk magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Szerbiai újságírók kódexével, illetve a magyarországi Főszerkesztők Fórumának Önszabályozó etikai irányelveivel összhangban történő tájékoztatást.