Predloži temu!

Imaš informacije od javnog interesa koja još nije objavljena? Piši nam!

Pre svega nas zanimaju priče o neovlašćenom ili neodgovornom korišćenju javnih sredstava, koje pokazuju zloupotrebu moći, položaja ili uticaja, ili neispunjavanje javnih dužnosti.

U pismenoj poruci opišite temu vašeg teksta, ko su likovi i kao dodatak priložite sve informacije, podatke ili druge dokaze koje imate. Uredništvo će ispitati tu temu, proveriti podatke i ako proceni da se radi o temi od javnog interesa i može pouzdano utvrditi činjeničnu osnovu informacija, objavićemo priču.

Redakcija ni u kom slučaju ne plaća i ne prima novac za informacije i svojim radom ne podržava nijednu interesnu grupu.

Zaštita izvora jedan je od naših najvažnijih principa, zbog čega identitet izvora čuvamo u tajnosti tokom našeg rada.

Predloge tema za istraživanja čekamo i na imejl-adresi [email protected], ali ako želiš da obezbedimo strogo poverljivu komunikaciju, izaberite jedan od naših kontakt podataka u nastavku:

Signal – aplikacija koristi end-to-end enkripciju, dostupna je i na mobilnim telefonima i na desktop računarima, može se besplatno preuzeti ovde i ovde. Možete se registrovati u aplikaciji sa svojim brojem telefona i možete nam poslati poruku na +381 65 9499914.

Proton mail – kreirajte sigurnu imejl-adresu. Usluga naloga je diskretna i besplatna. Možete se registrovatiovde, a nama možete poslati poruku na [email protected].

Ne zaboravite na opšta pravila bezbednosti:

  • za svaki nalog koristite posebnu lozinku. Aplikacija za upravljanje lozinkama kao što je LastPass, koju možete preuzeti ovde, može vam pomoći u tome;
  • uvek se odjavite iz aplikacije kada završite sa sesijom;
  • koristite dvofaktornu autentifikaciju (2FA) gde god je to moguće;
  • obratite pažnju na osnovna podešavanja vaših uređaja, kao što je bezbednost otključavanja zaključanog ekrana.